Təlimlər
KURSUN ADI TƏLİMÇİ MÜDDƏTİ QEYDİYYAT TARİXİ QİYMƏTİ
Verilənlər Bazası İnzibatçılığı*
Microsoft SQL Server 2016 - Courses 40364A, 20761B and 20764B 3 ay (48 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 250 manat
Microsoft-Rəsmi*
IT Əsasları*
İT Əsasları (Help Desk) 3 ay (48 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 150 manat
Şəbəkə İnzibatçılığı*
CCNP Switching FastTrack Rizvan BAYRAMOV 2 ay (40 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 300 manat
CCNP Route**** 2 ay (40 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 300 manat
Şəbəkənin Təhlükəsizliyinin Əsasları (CCNA Security) Rizvan BAYRAMOV 2 ay (32 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 250 manat
Şəbəkənin Əsasları (CISCO-CCNA v3.0) 3 ay (48 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 270 manat
İT Təhlükəsizliyi*
CompTIA Security+ 3 ay (48 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 300 manat
Sistem İnzibatçılığı*
Fundamentals of a Windows Server® Infrastructure (2012) 3 ay (48 saat) 01 Fevral - 28 Fevral 200 manat
Gözlənilən Təlimlər
Microsoft Exchange Server 2016 -Courses 20345-1A, 20345-2A (2xBook,70-345 Exam Voucher) Elgüc YUSİFBƏYLİ 80 saat (3 ay) 01 İyun - 01 İyul 0 manat
70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 5 gün (40 saat) 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Microsoft Azure (İT Pro) 48 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Office 365 (İT Pro) 48 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Office 365 (Son İstifadəçi) 0 saat 01 İyun - 01 İyun 0 manat
MS Excel (4 Level) 36 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
MS PowerPoint (2 Level) 18 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
MS Outlook (2 Level) 18 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
MS Word (3 Level) 27 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
MS Exchange Server 2013 36 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Server Qurğularının İdarə Olunması 0 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Virtallaşdırma (Pro) 48 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
System Center (SCCM) 36 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Server Sistemlərinin İdarə Olunması (Linux) 48-56 saat 01 İyun - 01 İyul 0 manat
Server Sistemlərinin İdarə Olunması (Tədris-Planı-Yenilənir) 56-72 saat 01 İyul - 01 İyul 0 manat
Təlim müddəti: həftədə 2 dəfə 2 saat.
*Qiymətlər şərti olaraq 1 ay üçün nəzərdə tutulub
**Qiymətlər bir səviyyənin (Level) qiyməti olaraq göstərilmişdir
***5 günlük sürətləndirlmiş təlimlər
**** Təlimlər həftə sonlarına planlaşdırılır