İŞLƏRİMİZ

Kapital Bank

RDS Xidməti

RDS xidmətini tətbiq edərək, mövcud şəbəkədəki "thin clientlər" vasitəsilə qoşulmaları təmin edərək, lisenziya xərclərini, idaretmə yükünü minimallaşdırdıq.RDS xidməti üçün tənzimləmələr zamanı beynəlxalq təcrübələrə əsaslanaraq, RDS xidmətinin quraşdırılmasını və ən yüksək səviyyədə əlverişli istifadəsini təmin etdik.

Pasha Holding

IT Audit

  • İT infrastrukturun audit olunması
  • İT şəbəkə infrastrukturunun uzaqdan və ya yerində dəstək xidmətinin təşkili
  • İT şəbəkə infrastrukturunun uzaqdan və ya yerində dəstək xidmətinin təşkili

Ədliyyə Nazirliyi

Bulud həllərinə inteqrasiya

Microsoft tərəfdaşlığı çərçivəsində System Center Configuration Manager məhsulunun iş qabiliyyətini, deplyoment və digər proseslərin avtomatlaşdırlmasını təqdim etdik (POC).Bu layihədə System Center Confiration Managerin quraşdırılması, Windows 10 Zero Touch, Light Touch, Ms Office Pro auto-deployment və s. iş və tətbiq mexanizminin real təcrübədə necə həyata keçirildiyini təqdim etdik.

Maliyyə Nazirliyi

Bulud həllərinə inteqrasiya

Mərkəzi Server infrastrukturunu və arxitekturasını beynəlxalq təcrübə əsasında yenilədik.İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və digər xidmətlərin möhkəmləndirilməsi üçün Active Directory, DNS, DHCP, File Server xidmətlərini tətbiq etməklə yanaşı, mail xidmətlərini də Exchange Server-ə miqrasiya etdik. Antispam/Antivirus mühitini təkmilləşdirdik.

HP Server- Storage qurğuları üzərində virtual mühiti quraşdırdıq.Mərkəzi Domain Sistemi, DNS, DHCP, File Server, Antivirus Server, Backup həllərini tətbiq etdik. Komandamızla birlikdə mərkəzi binanı domainə daxil edərək, lisenziya mühitini, mərkəzi idarəetməni yenilədik."Exchange Server 2003" muhitini "Exchange Server 2013" mühitinə daşıdıq. Antispam həllərini tətbiq etdik.  • İnfrastrukturun İT audit olunması
  • İT qaydaların və prosedurların yazılması

Avromed

Virtual İnfrastuktur üzrə həllər

Mərkəzi infrastrukturu və arxitekturanı beynəlxalq təcrübə əsasında yenilədik.Lisenziyaların optimallaşdırılması və minimallaşdırlması üçün HP Server- Storage qurğuları üzərində Vmware virtual mühitindən Microsoftun virtual mühitinə miqrasiya etdik.İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və digər xidmətlərin möhkəmləndirilməsi üçün Active Directory, DNS, DHCP, File Server xidmətlərinin tətbiqi ilə yanaşı, mail xidmətlərini də Exchange Server-ə miqrasiya etdik.Mərkəzi routing / switching mühitini, firewall xidmətlərini təkmilləşdirdik.

Sobsan LLC

Bulud həllərinə inteqrasiya

Mərkəzi infrastrukturu və arxitekturanı beynəlxalq təcrübə əsasında yenilədik.İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və digər xidmətlərin möhkəmləndirilməsi üçün Active Directory, DNS, DHCP, File Server, RDS xidmətlərini tətbiq etməklə yanaşı, mail xidmətlərini də Exchange Server-ə miqrasiya etdik. Antispam/Antivirus mühitini təkmilləşdirdik.Mərkəzi routing / switching mühitini, firewall/VPN xidmətlərini təkmilləşdirdik.MS SQL Server mühitini yüksək əlçatanlıq həllinə yüksəltdik.

Backup mühitini genişləndirərək, Azure Backup mühitinə daşıdıq.

European Tobacco LLC

Bulud həllərinə inteqrasiya

Mərkəzi infrastrukturu və arxitekturanı beynəlxalq təcrübə əsasında yenilədik.Lisenziyaların optimallaşdırılması və minimallaşdırılması üçün HP Server- Storage qurğuları üzərindəVmware virtual mühitindən Microsoftun virtual mühitinə miqrasiya etdik.İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və digər xidmətlərin möhkəmləndirilməsi üçün Active Directory, DNS, DHCP, File Server xidmətlərinin tətbiqi ilə yanaşı, mail xidmətlərini də Exchange Server-ə miqrasiya etdik.MS SQL Server mühitini yüksək əlçatanlıq həllinə daşıdıq.

Mərkəzi routing/switching mühitini, firewall xidmətlərini təkmilləşdirdik.

Dokta LLC

Bulud həllərinə inteqrasiya

Mərkəzi infrastrukturu və arxitekturanı beynəlxalq təcrübə əsasında yenilədik.HP Server- Storage qurğuları üzərində Microsoftun Hyper-V mühitini tətbiq etdik.İdarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və digər xidmətlərin möhkəmləndirilməsi üçün Active Directory, DNS, DHCP, File Server xidmətlərini, Exchange Server/ AntiSpam həllərini, Mərkəzi routing / switching mühitini, firewall /VPN xidmətlərini tətbiq etdik.IP telefoniya sisteminin tətbiq olunması.

Azeri Retail MMC

Bulud həllərinə inteqrasiya

  • Mərkəzi infrastrukturun dizayn və qurulması
  • İT təhlükəsizlik həllərinin və sistemlərinin qurulması
  • ERP sistemlərinin sazlanması və xidməti dəstək
  • IP telefoniya sisteminin qurulması
  • Wi-Fi sisteminin hazırlanması və qurulması