XİDMƏTLƏR

Texniki Dəstək / IT Outsourcing

Təcrübəli mütəxəssis heyətimiz dünyanın bir çox qabaqcıl texnoloji şirktlərinin məhsulları üzrə yüksək səviyyəli IT Outsorsinq və eyni zamanda 24/7 texniki məsafədən və yerində dəstək təklif edir. Bununla yanaşı iri həcmli layihələrin icrası zamani digər İT şirktləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində layihələrin idarəolnumasında, icrasında birbaşa və ya subpodratçı qismində iştirak edir.

Eyni zamanda şirkətimiz mütəxəssislərə fərdi olaraq çətinlik çəkdiyi problemlərin, infrastrukturunda yaranmış nasazlıqların aradan qaldırılmasına və mütəmadi olaraq konsultasiyaların təşkilini təklif edir.

Bulud Həlləri

Texnologiaynın sürətlə dəyişdiyi bir dövürdə yüzlərlələ müasir həlləri özündə birləşdirib xidmətlər toplusu yardan və ən böyük bulud datamərkəzlərinə sahib olan Microsoftun rəsmi olaraq Azərbaycandakı əsas Bulud tərəfdaşlarından biri kimi, yerli və beynəlxalq mütxəssislərimiz vasitəsilə Microsoft Azure, Office 365, Azure ATP, Intune və s. kimi Bulud servislərinin geniş çərçivədə xidmətlərinin satışını, eyni zamanda tətbiq və texinki dəstəyini həyata keçiririk.

E-Mail Həlləri / Collaboration

Microsoft, Google şirkətləri ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində bulud əsaslı Office 365, G Suite, Microsoft Team, OneDrive, Hybrid həllərin tətbiqini, satışını, miqrasiyası və texinki dəstəyini həyata keçiririk.

Eyni zamanda Microsofot Exchange Server məhsulunun satışı və qurulumunu, xüsusilə kompleks miqrasiyaların icrasını, hybrid inteqrasiyaların tətbiqini və texinki dəstəyini həyata keçiririk.

Virtual İnfrastrktur Həlləri

Virtuallaşdırma sahəsində xüsusilədə Hyper-V, Vmware VSphere məhsullar üzrə ixtisaslaşmış kadrlarımız la xidmətinizdəyik:

Virtual mühitin qurulması, fiziki mühitin virtual mühitə miqirasiyası, yüksək əlçatanlılıq, daxili Bulud mühitinin yaradılmasını, System Center məhsullarının tətbiqini və texiniki dəstəyini həyata keçiririk.

Proqram təminatı / Web Həlləri

Şirkətimiz yeni texonlogiyalar əsasında yaratdığı insan qaynaqları, elektron sənəd dövriyyəsi kimi öz daxilim məhsularını sizlərə təklif edir və eyni zamanda 1C proqram təminatının qurulmasını, texiniki dəstəyini, bu səpkidə proqram təminatlarının Bulud mühitinə optimallaşdırılmasını Bulud mühitində Web texonlogiyaların tətbiqini və xidmətlərini həyata keçirir.

Server / Storage Həlləri

Təcrübəli mütəxəssis heyətimizlə birgə qabaqcıl texnoloji şirktlərinin Server, Storage və digər məhsulları üzrə avadanlıqılarının satışı, quraşdırlmasını və 24/7 texiniki xidmətlərini təklif edirik.

Bunula yanaşı şirkətmiz Windows və Linux əsaslı Server ƏS əsasında günümzdə İT infrsturkutr üçün gərəkli olan xidmətlərin qurulumunu, bulud mühitinə daşnmasını və texniki dəstəyini təklif edirik.

Şəbəkə / Təhlükəsizlik Həlləri

Texnoloigyanın günmüzdə sürətlə inkşaf etdiyi bir dövrdə sabit və təhlükəsiz kominikasiya xüsusi əhəmiyyətlə malikdir. Şirkətimiz, təcrübəli komandası ilə birgə bu istiqamətdə texniki xidmətlə yanaşı öz porfoylosu üzrə dünyanın qabaqcıl F5, Cisco, HP, Fortinet, Juniper, Palo Alto, Sophos, Check Point kimi şirkətlərin məhsullarının təminatını həyata keçirir və eyni zamanda qurulmlardan sonra müşətəriləri ilkin idarəetmə təlimlərini, eyni zamanda həmin məhsullar üzrə texniki dəstəyini təklif edirik.

İT Audit

İT-nin bir çox istiqamətlərində infrastrukturunuzun əsaslı analizini, server, şəbəkə, təhlükəsizlik və digər texnologiyalar üzrə geniş həcmli Audit xidmətlərini, IT standartlarının tətbiqində təcrübəli mütəxəssislərimizin tövsiyələrini və həllərini təklif edirik.