TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Azər Əlili

IT Auditor

IT Auditor with more than 10 years of experience in the Technology domain. Acknowledged for sound decision-making abilities, business acuity, problem-solving, and project management skills. Work experience in banking, telecom, production.

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ

İT audit, Information Security, IT Risk, IT Governance, Cybersecurity, Computer Forensic Investigator, Network Security.IS / Verilənlər Bazalarının İdarə Edilməsi və "Performance Tuning" məsələləri

SERTİFİKATLARI

CCNA - Cisco Certified Network Associate
CISA - Certified Information Systems Auditor (14839021)
CISM - Certified Information Security Manager (1530185)
ISO/IEC 27001 LI - Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer (ISIM1011786-2016-05)
ISO/IEC 27005 RM - Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager (ISIM1011786-2016-05)
PECB - Certified ISO 22301 Lead Implementer
PECB - Certified ISO 37001 Lead Implementer