TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin facebook

Babək Məmmədov

DevOps Mühəndisi

Babək Məmmədov, İnformasiya texnologiyaları sahəsi üzrə təhsilə və 4 ildən artıq İKT sahəsi üzrə iş təcrübəsinə sahib təlimçimizdir Bir sıra şirkətlərdə İT mütəxəssis, Linux Sistem inzibatçısı və  DevOps mühəndisi vəzifələri üzrə fəaliyyət göstərmiş və geniş bilik və bacarıqlara sahibdir. Dayanmadan öz üzərində çalışaraq, peşəkarlığını, peşəkar bilik və təcrübəsini artırmaqda davam edən gənc mütəxəssis könüllülərdən ibarət olan Texnologiya Azərbaycan (Technet) qrupunun üzvüdür, həmçinin bir sıra məqalələrin müəllifidir. Gələcəyin mütəxəssislərinə, onların yetişdirilməsinə töhvə verəcək olan təlimçimizin bu sahə üzrə peşəkar biliklərini bölşəcəyi təlimlərdə Siz təcrübi və nəzəri biliklərinizi daha da möhkəmləndirəcəksiniz.

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ 
- Linux Sistem İnzibatçısı
- DevOps Mühəndisi
- Python Sistem Avtomatlaşdırılması

TƏCRÜBƏSİ VƏ MARAQLI OLDUĞU SAHƏLƏR
- Distributed Systems
- Infrastructure as Code
- Messaging Systems
- Performance
- Tuning/Testing
- Cloud Computing and Serverless Technologiess

BİLİK VƏ BACARIQLARI
- Operating Systems: Redhat/CentOS/Ubuntu - Design, installation, configuration, patching, upgrading, maintaining, tuning  in both physical and virtual environments.
- Programming Languages/Scripting: Python/Flask, Bash, PowerShell
- Infrastructure automation: Ansible
- Containerization/Orchestration/ServiceMesh‎: Docker, LXC, Kubernetes, Istio
- Object Storage: GlusterFS/Heketi, MinIO
- CI/CD: Jenkins, Bamboo
- Hashicorp technologies: Vagrant, Vault, Consul
- Monitoring and Measuring System Performance: Prometheus/Grafana, CollectD, Zabbix, Icinga2
- Traffic Analyzing: Wireshark
- Logging: EFK, Graylog
- Database technologies: Postgres, Redis, Mongo, Elasticsearch
- Load Testing: Jmeter, LoadRunner
- Version Control: Git, Bitbucket, Gitlab, Github
- Issue Management/Documentation: Redmine, Trello, Jira, Confluence
- Messaging systems: Apache Kafka, RabbitMQ
- Build tools: make, maven, gradle, npm, pip
- Other: Helm, MetalLB, HaProxy, Nginx, Apache Web Server, Nexus, Sonarqube, Harbor, Envoy and etc.