TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Elbina Rızaxanova

Microsoft Office Specialist Master

Elbina Rızaxanova, Microsoft Office Master Specialist və MCT statuslarına, 10 ildən çox iş təcrübəsinə sahibdir: "Treyninq menecer", "Treyninq koordinator", "İT təlimçi" olaraq özəl və dövlət şirkətlərində fəaliyyət göstərmişdir. 2009-2015-ci illər üzrə "Layihə meneceri", "MCT üzrə təlimçi", "Praktik təlimçi", "Komanda təşkilatçısı", "Jumpstart" kimi sosial fəaliyyətləri vardır. Təlimçi olaraq isə 6 illik iş təcrübəsinə sahib peşəkar təlimçidir:
"Tələbələrin diqqətli və karyeraları boyunca fəal olmalarına kömək edəcək misilsiz təcrübə və biliyin vəhdəti ilə təlim müddətində istifadə üçün ən yaxşı tədris materiallarının seçilməsi və təlimə uyğunlaşdırılmasını təlimçi olaraq əsas tuturam."

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ
-Training Menecer
-İT Trainer
-MOS Trainer

SERTİFİKATLAR
Microsoft
MCT - Microsoft Certified Trainer
MOSM - Microsoft Office  Specialist Master