TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Fərid Baxışlı

Linux administrator

Fərid Baxışlı, İT sahəsi və Linux administrator üzrə 4 illik iş təcrübəsinə və Linux Əməliyyat Sistemi üzrə sertifikatlara, İT mütəxəssis, Linux sistem administratoru, DevOps mühəndis olaraq özəl və bank sektorlarında iş təcrübəsinə sahibdir. 

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ
- İT mütəxəssis
- Linux administrator
- DevOps engineer

SERTİFİKATLARI
RED HAT
RHCE - Red Hat Certified Engineer
RHCSA - Red Hat Certified System Administrator