TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

İsmayıl Daşdəmirli

İT Texnik

İsmayıl Daşdəmirli, İT sahəsində ali təhsilə və geniş iş təcrübəsinə sahib təlimçimizdir. Təcrübə əldə etdiyi illər ərzində bir sıra mütəxəssislərlə çalışmış və geniş bilik, təcrübə sahibi olmuşdur. Hal-hazırda da bu sahə üzrə çalışan gənc İT mütəxəssisin karyerasında daha böyük addımlar atmaq və təlimçi olaraq gələcək İT mütəxəssislərin yetişməsində tələbələrə dəstək olmaq əsas məqsədlərindəndir. İT-nin əsasları-HelpDesk təlimi üzrə 1 ildən artıqdır ki, təlim mərkəzimizdə fəaliyyət göstərir. 

İXTİSASLAŞMA SAHƏSİ
- İT mütəxəssis

BİLİK VƏ BACARIQLARI
- İT Helpdesk
- Sistemlərin idarə olunması
- Şəbəkənin idarə olunması