TƏLİMÇİLƏR

farid

Cavid Əlizadə

Sistem inzibatçısı(Linux)

Cavid Əlizadə, Azərbaycanda özəl və Bank sektorunda və Beynalxalq şirkətlərdə Baş mütəxəssis vəzifəsi üzrə 11 illik iş təcrübəsinə sahibdir. Bir neçə tanınmış şirkətlərdə iş təəcürbəsinə malik təlimçimizin bir sıra beynəlxalq sertifikatlaşdırma proqramlarını ugurla tamamlamışdır. Yerli və xarici şirkətlər üçün Sistem texnologiyalarının inteqrasiyası, avtomatlaşdırma sistemlərinin qurulması, datacenter və bulud texnalogiyaları üzərində implementasiya təcürbəsinə malikdir. Təlim mərkəzimizdə Linux təlimçi kimi fəaliyyət göstərən və geniş bilik və təcrübəyə sahib olan təlimçimizdən Linux üzrə dərin bilik və bacarıqlar əldə edən bilərsiniz.

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ
- İT mütəxəssis
- Sistem administrator
- Baş mütəxəssis

SERTİFİKATLARI

Microsoft
MCP - Microsoft Certified Professional
MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist

VMWare
VCP5-DCV - Data Center Virtualization Certification

VMWare
VCP5-DCV - Data Center Virtualization Certification
VCA-DCV - VMWare Certified Associate

Linux / RedHat
RHCSA 6/7 - RedHat Certified System Administrator
RHCE 6/7 - RedHat Certified System Engineer