TƏLİMÇİLƏR

farid
linkedin

Rauf Xələfov

Verilənlər Bazası İnzibatçısı

Rauf Xələfov, İKT sahəsi üzrə 16 illik iş təcrübəsinə malikdir və bu müddət ərzində müxtəlif sahələrdə Sistem administratoru, Verilənlər Bazası İnzibatçısı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Microsoft şirkətinin rəsmi təlimçisi (MCT) statusuna malik biri olaraq dərslərin hər cəhətdən yüksək keyfiyyətli olmasına çalışır. Bir çox video-dərslik və məqalələrin müəllifidir. “Azerbaijan SQL Server/BI User Group” qrupunun yaradıcısı və fəal üzvü, MSDN forumlarının fəal üzvüdür. 3 ildən artıqdır ki, VBİS üzrə təlimçi olaraq fəaliyyət göstərir.

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ

- Sistem administrator
- SQL Server Verilənlər Bazası Administratoru
- VBİS / Verilənlər Bazalarının İdarə Edilməsi
- “Performance Tuning” məsələləri

SERTİFİKATLARI

Microsoft
MCT: Microsoft Certified Trainer
MCSA: Microsoft Certified Solutions Associated - SQL Server
MCPS: Microsoft Certified Professional