TƏLİMÇİLƏR

farid

Şərif Hüseynli

Java Developer

Öz sahəsində 8 ildən çox iş təcrübəsinə sahibdir.

İXTİSASLAŞMA SAHƏLƏRİ

Java proqramlarının & tətbiqlərinin yaradılması, idarə edilməsi
Java API'ları və müxtəlif Java texnologiyaları (JEE, Spring, Swing, JAX-RS & JAX-WS, JAXB, JUnit və s.)
Backend və frontend funksiytalarının idarə edilməsi
Proyektlərin idarə edilməsi və test edilməsi

PROQRAMLAŞDIRMA BİLİKLƏRİ

Java (Core, JSP, JSF, Soap & RESTful Web Services, JEE, Spring Boot, Spring Security, Apache Shiro), C, C++, Lisp
SQL, MySQL, SQL Server, Oracle PL/SQL,Postgres
HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, React
React Native
Hibernate, Spring Data JPA, MyBatis
Maven
RabbitMQ, AMQP
Git
Apache Tomcat, Glassfish
Advanced OOP , Design Patterns