TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Microsoft

Microsoft SQL Server Database Administration Bundle

4 ay / 64 saat 250 m

Kurs 20765C: SQL Verilənlər Bazasının təminatı

1. SQL Server komponentləri
- SQL Server Platformu ilə tanışlıq
- SQL Server Arxitekturası haqqında ümumi məlumat
- SQL Server Servisləri və konfiqurasiya seçimləri

2. SQL Serverin quraşdırılması
- TempDB Faylları
- SQL Serverin quraşdırılması
- Quraşdırmanın avtomatlaşdırılması
Lab. SQL Serverin quraşdırılması

3. SQL Serverin SQL Server 2019 versiyasına yüksəldilməsi
-  Yüksəldilmə tələbləri
- SQL Server Servislərinin yüksəldilməsi
- Yanaşı yüksəldilmə: SQL Server Məlumat və Tətbiqlərinin miqrasiyası
Lab. SQL Serverin yüksəldilməsi

4. Verilənlər Bazaları ilə iş
- SQL Server ilə Verilənlər Saxlancı haqqında ümumi məlumat
- Sistem Verilənlər Bazası üçün Saxlancın idarə olunması
- İstifadəçi Verilənlər Bazası üçün Saxlancın idarə olunması
- Verilənlər Bazası fayllarının yerinin dəyişdirilməsi və kopyalanması
- Buffer Pool Extension
Lab. Verilənlər Bazası Saxlancının idarə olunması

5. Verilənlər Bazasına xidmətin yerinə yetirilməsi
- Verilənlər Bazasının bütövlüyünün təmin edilməsi
- İndekslərin dəstəklənməsi
- Gündəlik verilənlər bazasına texniki xidmət
Lab. Verilənlər Bazasına xidmətin yerinə yetirilməsi

6. Verilənlər Bazası Saxlanc Seçimləri
- SQL Server Saxlancının fəaliyyəti
- SMB Fileshare
- Microsoft Azure-da SQL Server Saxlancı
- Genişlənən Verilənlər Bazası
Lab. Genişlənən Verilənlər Bazasının tətbiqi

7. Microsoft Azure üzərində SQL Serverin yerləşdirilməsinin planlaşdırılması
- Azure-da SQL Server Virtual Maşınları
- Azure Saxlancı
- Azure SQL İdentifikasiyası
- Azure SQL Verilənlər Bazasının yerləşdirilməsi
Lab. Azure SQL Verilənlər Bazasının planlaşdırılması və yerləşdirilməsi

8. Verilənlər Bazasının Azure SQL Verilənlər Bazasına miqrasiyası
- Verilənlər Bazası Miqrasiyasının sınaq alətləri
- Verilənlər Bazası Miqrasiyasının uyğunluq problemləri
- SQL Server Verilənlər Bazasının Azure SQL Verilənlər Bazasına miqrasiyası
Lab. Verilənlər Bazasının Azure-a miqrasiyası

9. Microsoft Azure Virtual Maşını üzərində SQL Serverin yerləşdirilməsi
- Microsoft Azure VM üzərində SQL Serverin yerləşdirilməsi
- Microsoft Azure VM Wizard-a Verilənlər Bazasının yerləşdirilməsi
Lab. Microsoft Azure VM üzərində SQL Serverin yerləşdirilməsi

10. Buludda Verilənlər Bazasının idarə olunması
- Azure SQL Verilənlər Bazası Təhlükəsizliyinin idarə olunması
- Azure Saxlancının konfiqurasiyası
- Azure avtomatlaşdırılması
Lab: Buludda Verilənlər Bazasının idarə olunması


Kurs 20764C: SQL Verilənlər Bazası İnfrastrukturunun idarə edilməsi

1. SQL Serverin Təhlükəsizliyi
- SQL Serverə qoşulmanın identifikasiyası
- Verilənlər bazasına qoşulmaq üçün daxilolma icazəsinin verilməsi
- Qismən tərkibli verilənlər bazası
Lab: İstifadəçilərin identifikasiyası

2. Server və verilənlər bazası rollarının təyin edilməsi
- Server rollarla iş
- Sabit verilənlər bazası rolları ilə iş
- İstifadəçi təyinatlı verilənlər bazası rollarının təyin edilməsi
Lab: Server və verilənlər bazası rollarının təyin edilməsi

3. Resurslara Giriş üçün İstifadəçilərə Səlahiyyətin verilməsi
- Obyektlərə giriş üçün istifadəçiyə səlahiyyətin verilməsi
- Kodların icra edilməsi üçün istifadəçilərə səlahiyyətin verilməsi
- Sxemləşdirmə səviyyəsində icazələrin konfiqurasiyası
Lab: Resurslara giriş üçün istifadəçilərə səlahiyyətin verilməsi

4. Şifrələmə və audit vasitəsilə məlumatların qorunması
- SQL Serverdə məlumat girişinin auditi üçün seçimlər
- SQL Server Auditin həyata keçirilməsi
- Şifrələmə yolu ilə məlumatların qorunması
Lab: Audit və şifrələmənin istifadəsi

5. Bərpa modelləri və Backup(ehtiyat) strategiyaları
- Backup strategiyaları anlayışı
- SQL Server Tranzaksiya loqları
- Backup strategiyalarının planlaşdırılması
Lab: SQL Server bərpa modelləri anlayışı

6. SQL Server verilənlər bazasının ehtiyat nüsxəsinin çıxarılması
- Verilənlər bazasının və tranzaksiya loqlarının ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması
- Verilənlər bazası ehtiyat nüsxələrinin idarə olunması
- Təkmilləşmiş verilənlər bazası seçimləri
Lab: Verilənlər bazası ehtiyat nüsxələrinin çıxarılması

7. SQL Server 2016 verilənlər bazasının bərpa olunması
- Bərpa prosesinin haqda anlayış
- Verilənlər bazasının bərpası
- Təkmilləşmiş bərpa ssenariləri(məzmunları)
- Təyin olunmuş vaxtda bərpanın yerinə yetirilməsi
Lab: SQL Server verilənlər bazasının bərpası

8.SQL Serverin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması
- SQL Serverin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması
- SQL Server Agent ilə iş
- SQL Server Agent işlərinin idarə olunması
- Multi-server idarəetməsi
Lab: SQL Serverin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması

9. SQL Server Agent üçün Təhlükəsizliyin konfiqurasiyası
- SQL Server Agent Təhlükəsizliyi anlayışı
- Credentials konfiqurasiyası
- Proxy hesablarının konfiqurasiyası
Lab: SQL Server Agent üçün Təhlükəsizliyin konfiqurasiyası

10. SQL Serverin siqnallar və bildirişlərlə monitorinqi
- SQL Server xətalarının monitorinqi
- Verilənlər bazası Mail-in konfiqurasiyası
- Operatorlar, siqnallar və bildirişlər
- Azure SQL Verilənlər bazasında siqnallar
Lab: SQL Serverin siqnallar və bildirişlərlə monitorinqi

11. PowerShell vasitəsilə SQL Serverin idarə olunması ilə tanışlıq
- Windows PowerShell ilə başlamaq
- PowerShell istifadəsi ilə SQL Serverin konfiqurasiyası
- PowerShell vasitəsilə SQL Serverin idarə edilməsi və qorunub saxlanması
- PowerShell istifadəsi ilə Azure SQL Verilənlər bazasının idarə olunması
Lab: PowerShell istifadəsi ilə SQL Serverin idarə olunması

12. SQL Server extended events üçün girişlərin qeydə alınması
- Extended events haqda əsas anlayışları
- Extended events-lərlə iş
Lab: Extended events

13. SQL Serverin monitorinqi
- Fəaliyyətin monitorinqi
- Performans məlumatlarının əldə olunması və idarə edilməsi
- Toplanan Performans Məlumatlarının təhlili
- SQL Server Utiliti
Lab: SQL Serverin Monitorinqi

14. SQL Serverdə nasazlıqların aşkarlanması və aradan qaldırılması
- SQL Server üçün problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılması metodologiyası
- Xidmətlə əlaqəli məsələlərin həll olunması
- Əlaqə və giriş məsələlərinin həll olunması
Lab: Ümumi məsələlərdə problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılması

15. Məlumatın daxil və xaric edilməsi
- Məlumatın SQL Serverə daxil və xaric edilməsi
- Cədvəl məlumatının daxil və xaric edilməsi
- bcp və BULK INSERT istifadə edərək məlumatın daxil edilməsi
- Data-Tier proqramının yerləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
Lab: Məlumatın daxil və xaric edilməsi