TƏLİMLƏR

ONLAYN YAXINLAŞIR
Şəbəkə İnzibatçılığı

Implementing Cisco IP Switched Networks - CCNP Switching

2 ay / 32 saat 350 m
1 - Switchin iş prinsipləri
 
- Layer 2 Switching haqqında
- Şəbəkədə Switchin funksiyaları
- MAC cədvəlin idarə olunması
- CDP protokolu haqqında
- LAB – İlkin Switch sazlamaları
 
2 - VLAN və Trunking
 
- Switchdə istifadə olunan port növləri: Access və Trunk
- VLAN anlayışı və onun növləri
- VTP protokolu və onun şəbəkədə istifadəsi
- VTP və manual pruning
- LAB – VTP protokolunun sazlanması
 
3 - EtherChannel texnologiyasının tətbiqi
 
- Etherchannel protokollarının növləri: LACP və PAGP
- Etherchannel load balancing izahı
- Etherchannel problemləri və onların aradan qaldırılması
- LAB – LACP protokolunun sazlanması
 
4 - Spanning Tree protokolu haqqında
 
- Spanning Tree protokolunun izahı
- Ənənəvi Spanning Tree protokolu
- Qabaqcıl STP protokolları: RPVST+, MST
- LAB – STP sazlamaları
 
5 - Şlüz ehtiyatının təmin olunması
 
- FHRP iş prinsipləri
- FHRP protokolları haqqında məlumat: HSRP, VRRP və GLBP
- FHRP protokollarının sazlanması
- LAB – HSRP protokolunun sazlanması
 
6 - Layer 2 şəbəkənin idarə olunması
 
- İdarə protokolları haqqında: SSH, SNMP
- Switchlərdə aktivliyin loglanması və syslog
- Switchlərdə traffikin monitorinqi: SPAN və RSPAN
 
7 - Switching Texnologiyalarının təhlükəsizliyi
 
- Layer 2 hücum növləri haqqında
- Layer 2 təhlükəsizlik tədbirləri – DHCP Snooping, DAİ, Port-Security
- STP protokolunun təhlükəsizliyinin təmin olunması – BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard
- LAB – DHCP Snooping, DAİ, Port-security sazlanması
 
8 - Yekun İmtahan
 
Laboratoriya saatları üçün təyin olunmuş əsas mövzular:
 
LAB1 – İlkin Switch sazlamaları
LAB2 – VTP protokolunun sazlanması
LAB3 – LACP protokolunun sazlanması
LAB4 - STP sazlamaları
LAB5 - HSRP protokolunun sazlanması
LAB6 - DHCP Snooping, DAİ, Port-security sazlanması
 
Tədris laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.