TƏLİMLƏR

Microsoft

Microsoft Excel Advanced

1 ay / 16 saat 180 m / aylıq

Modul 1. Excelin daxili funksiyalarının tətbiqi

 • Düsturlar və funksiyalar
 • Düsturlarda yarana bilən səhvlər. Səhvlərin tipləri. Onların yaranma səbəbləri və onların düzəldilməsi

Məntiqi funksiya – IF

 • Sadə IF
 • İç-içə əlavə edilən IF (Nested IF)
 • IFS (Excel O365)
 • And və OR funksiyaları ilə birləşmiş IF

Axtarış və İstinad funksiyaları

 • Verilənlərin axtarışı – VLOOKUP, HLOOKUP
 • Təxmini axtarış VLOOKUP ilə
 • Dəqiq axtarış VLOOKUP ilə
 • Verilənlərin yerinin təyini – MATCH funksiyası
 • Verilənlərin seçilməsi – INDEX funksiyası
 • MATCH və INDEX birgə istifadə

Riyazi və Statistik funksiyaları

 • COUNTIF, SUMIF və AVERAGEIF funksiyalarının istifadəsi
 • COUNTIFS, SUMIFS və AVERAGEIFS funksiyalarının istifadəsi
 • MAXIFS, MINIFS (Excel O365)

Riyazi funksiyaları

 • Yuvarlaqlaşdırma - ROUND, ROUNDUP və ROUNDDONW
 • Yuvarlaqlaşdırma - MROUND, CEILING və FLOOR
 • Yuvarlaqlaşdırma - INT və TRUNK
 • MOD funksiyası
 • RAND və RANDBETWEEN funksiyaları
 • Səhvlərin nəzərə alınmaması (ignore) üçün AGGREGATE funksiyasından istifadə edilməsi
 • SUMPRODUCT

Tarix və Vaxt funksiyaları

 • Tarix və Vaxt funksiyaları barədə ümumi məlumat
 • TODAY və NOW funksiyaları
 • Həftənin gününü təyin etmək üçün WEEKDAY funksiyası
 • İş günlərin sayılması üçün NETWORKDAYS, NETWORKDAYS.INTL funksiyalar
 • Son tarixin hesablanması – WORKDAYS, WORKDAYS.INTL funksiyalar
 • DATEDİF funksiyası
 • EDATE və EOMOTH funksiyaları

İstinad funksiyaları

 • OFFSET funksiyası
 • INDIRECT funksiyası
 • INDIRECT funksiyasının verilənlərin yoxlanılması ilə birgə istifadəsi

Mətn funksiyaları

 • Verilənlərin axtarışı və çıxardılması – FIND, SEARCH, MID funksiyaları
 • Verilənlərin çıxardılması – LEFT, RIGHT funksiyalar
 • Lazımsız boşluq simvolların silinməsi – TRIM funksiyası
 • Verilənlərin birləşməsi – CONCATANATE funksiyası, CONCAT & TEXTJOIN (Excel O365)
 • Registr dəyişilməsi – PROPER, UPPER və LOWER funksiyaları
 • Hərfləri və simvolları əvəz edən REPLACE və SUSTITUTE funksiyaları

İnformasiya funksiyaları

 • ISBLANK, ISTEXT, ISNUMBER funksiyaları
 • ISERROR funksiyası

Maliyyə funksiyaları

 • PMT / PPMT / İPMT funksiyalar
 • FV funksiya
 • PV funksiya

Modul 2.  Diaqramlar

 • Diaqramlarla iş
  • Sparklaynlar
  • Susmaya görə əlavə olunan diaqramlar
  • Diaqramların tipləri
  • Diaqramların yaradılması, tövsiyə edilən diaqramlar, kombinə edilmiş diaqramlar
  • Diaqramların redaktə edilməsi: Tərtibat və Format tabları ilə iş
  • Trend xətti əlavə edilməsi
  • Diaqramların silinməsi

Modul 3. Pivot table vasitəsi ilə verilənlərin təhlili

 • Pivot Table-lərın yaradılması
  • Tövsiyə edilən Pivot Table-lər
  • İstifadəçi tərəfindən yaradılan Pivot Table-lar
 • Pivot Table-lərın dəyişdirilməsi
 • Pivot Table-da süzgəc imkanların istifadəsi
 • Pivot Table-lərın sahələri
 • Hesablanmış sahələri və elementlərin yaradılması və dəyişdirilməsi
 • Verilənlərin qruplaşdırılması
 • PivotChart-lar
 • Pivot Table və Pivot Chart-ların təzələnməsi
 • Pivot Table-lərdən hesabatların yaradılması

Module 4. “Nə Əgər” Təhlili və optimallaşdırma

 • Verilənlər Cədvəli: Eyni zamanda müxtəlif daxiletmələrin nəticələrinə baxılması
 • Senarilər Dispetçeri
 • Parametrin seçilməsi