TƏLİMLƏR

Microsoft

Microsoft Excel Intermediate

1 ay / 16 saat 140 m / aylıq

Modul 1. Exceldə vərəqlərlə iş və verilənlərin xanalara əlavə edilməsi.

 • Excel İnterfeysi: lent, tablar, qruplar, alətlər
 • Fayl tabı, cəld müraciət paneli
 • Kitabın strukturu. Vərəq ilə əməliyyatlar: əlavə edilməsi, adının dəyişdirilməsi, silinməsi, yerinin dəyişdirilməsi, kopyalanması (köçürülməsi)
 • Vərəqin elementləri ilə iş: xanalar, sətirlər və sütunlarla
 • Verilənlərin daxil edilmə xüsusiyyətləri. Redaktə
 • Verilənlərin formatları
 • Formatların və verilənlərin xanalardan silinməsi
 • Xanaların avtomatik doldurulması
  • Ədədi və həndəsi silsilələr
 • Daxili və fərdi siyahılar

Modul 2. Excel proqramında hesablamalar

 • Sadə düsturların yaradılması və redaktəsi
 • Düsturların kopyalanması
 • İstinadların düsturlarda istifadə qaydaları
  • İstinadların növləri - nisbi, mütləq və qarışıq
 • Excel-də faizlərin hesablanması
 • Düsturlarda adlandırılmış xanaların istifadəsi
 • SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, MAX, MIN

Module 3. Cədvəllərin və verilənlərin formatlaşması

 • Verilənlər əsasında cədvəlin yaradılması
 • Cədvəlin üstünlükləri
 • Cədvəlin avtoformatı
 • Cədvəlin adi siyahıya çevirilməsi
 • Dublikatların silinməsi
 • Xanaların üslubları
 • Xanalara şərh əlavə edilməsi. Şərhlərin redaktəsi, kopyalanması, görünüş və şərhlərin təsviri

Module 4. Çapdan öncəbaxış. kitabın çapa verilməsi

 • İş kitabına baxış rejimləri, miqyaslama
 • Fərdi görünüşlər
 • Pəncərələr: yan-yana görünüş, sinxron sürüşdürülmə, pəncərə mövqeyinin bərpası, başqa pəncərəyə keçilməsi
 • Panellərin dondurlması: üst sətir, birinci sütun
 • Excel kitabının çapa hazırlanması
  • Yuxarı və aşağı sərlövhələrin əlavə edilməsi
  • Səhifə tənzimləmələri: kənar boşluqları, kağızın ölçüsü, səmtləşmə
  • Kəsilmələr, vərəqin başlıqlarının çap edilməsi
  • Çap sahəsinin təyin edilməsi
  • Cədvəllərin çapı

Module 5. Verilənlərin təhlili və idarə edilməsi

 • Şərtli formatlaşdırma
  • Şərtli formatlaşdırmaların tipləri
  • Fərdi qaydaları
  • Qaydaların idarə edilməsi
 • Verilənlərin sıralanması
  • Verilənlərin bir meyar üzrə sıralanması
  • Çox səviyyəli sıralanması
  • Formatlaşdırma üzrə sıralanması
  • Sütunlar üzrə sıralanması
 • Süzgəc imkanlarından istifadə
  • Avtomatik süzgəc
  • Təkmil süzgəc
 • Ara cəm əmrin istifadəsi
 • Dublikatların silinməsi
 • Mətnin sütunlara ayrılması (bölünməsi) , Flash Fill
 • Konsalidasiya, Excel vərəqlərdə və kitablardakı verilənlərin birləşdirilməsi
 • Xarici verilənlərin idxalı (import)

Modul 6. Paylanmış Excel faylları ilə iş

 • İş kitabın paylaşması
 • Xanaların, vərəqlərin və Excel kitablarının qorunması.
 • Verilənlərin yoxlanılması
  • Xanalardakı verilənlərin məhdudlaşdırılması
 • Səhv olan verilənlərin axtarışı

Module 7. Makroslarla tanışlıq

 • Makrosların yazılması
 • Makros parametrləri
 • Makrosların işə salınması üçün düymələrin yaradılması