TƏLİMLƏR

Linux

Linux Administration (RHCSA)

2 ay / 32 saat 250 m / aylıq

1.Red Hat Enterprise Linux Server-in yüklənməsi
- Red Hat Enterprise Linux-un yüklənməyə hazırlanması
- Manual yüklənmənin yerinə yetirilməsi

2. Lazımi alətlərin istifadəsi
- Əsas shell bacarıqları
- vim istifadəsi ilə faylların redaktəsi
- Shell Environment anlayışı
- Köməyin tapılması

3. Lazımi Fayl İdarə olunması Alətləri
- Faylların Sistem İyerarxiyası ilə iş
- Faylların idarə olunması
- Linklərin istifadəsi
- Arxivlənmiş və sıxılmış fayllarla iş

4. Mətn faylları ilə iş
- Ümumi mətn fayl-əlaqəli alətlərdən istifadə
- Daimi ifadələrdən istifadə etmək üçün bir kitabxana(primer)
- Mətni analiz etmək üçün grep istifadəsi
- Digər faydalı mətn emalı utilitləri

5. Red Hat Enterprise Linux-a qoşulma
- Lokal konsollar üzərində iş
- SSH və əlaqəli utilitlərin istifadəsi

6. İstifadəçi və Qrupların idarə olunması
- Müxtəlif istifadəçi növləri
- İstifadəçi hesablarının idarə olunması
- Qrup hesablarının yaradılması və idarə olunması
- Xarici İdentifikasiya Xidməti(External Authentication Service) vasitəsilə daxilolma

7. İcazələrin tənzimlənməsi
- Fayl sahibliyinin idarə olunması
- Əsas icazələrin idarə olunması
- Advanced icazələrin idarə olunması
- ACL-lərin idarə olunması
- umask ilə Default icazələrin quraşdırılması
- İstifadəçinin genişləndirilmiş atributları(User Extended Attributes) ilə iş

8. Şəbəkənin konfiqurasiyası
- Şəbəkənin əsasları
- Şəbəkə ünvanlarının və interfeyslərin idarə olunması
- Şəbəkə konfiqurasiyasının təsdiqlənməsi
- nmtui və nmcli ilə şəbəkə konfiqurasiyasının tənzimlənməsi
- Hostname və Name resolution tətbiq edilməsi

9. Proseslərin idarə olunması
- Proseslərin İdarə olunması ilə tanışlıq
- Shell Jobs-un idarə olunması
- Proseslərin İdarə olunması üçün Ümumi Əmr-Sətri(Command Line) Alətlərinin istifadəsi

10. Proqram Təminatının idarə olunması
- yum ilə Proqram Təminatı paketlərinin idarə olunması
- rpm ilə Proqram Təminatı paketlərinin idarə olunması

11. Tapşırıqların qrafiki
- Təkrarlanan tapşırıqların avtomatlaşdırılması üçün cron konfiqurasiyası
- Gələcək tapşırıqlar qrafikinin konfiqurasiyası

12. Girişin konfiqurasiyası
- Sistem girişi anlayışı
- rsyslogd konfiqurasiyası
- Dövr edən loq faylları
- journald ilə iş

13. Disk hissələrin(Partitions) idarə edilməsi
- MBR və GPT hissələri haqqında anlayış
- Hissələr və fayl sistemlərinin idarə olunması
- Fayl sistemlərinin quraşdırılması

14. LVM məntiqi tutumların(volumes) idarə olunması
- LVM anlayışı
- LVM məntiqi tutumlarının yaradılması
- LVM məntiqi tutumların ölçüsünün dəyişdirilməsi

15. Əsas Kernelin idarə olunması
- Linux Kernel rolu anlayışı
- Kernel modulları ilə iş
- Linux Kernelin təkmilləşdirilməsi

16. Əsas Apache Serverin konfiqurasiyası
- Əsas Apache Serverin konfiqurasiyası
- Web Server Content-in yaradılması
- Apache Konfiqurasiya Faylları anlayışı
- Apache Virtual Host-ların yaradılması

17. Boot prosedura anlayışı və idarə olunması
- Systemd ilə iş
- GRUB 2 ilə iş

18. Boot proseduranda problemlərin aşkarlanması və aradan qaldırılması
- RHEL 7 Boot prosedura anlayışı
- Kernel Boot Arqumentlərini ötürmək
- Xilasetmə diskinin istifadəsi
- Ümumi məsələlərin həlli
- Virtual maşına girişin bərpası

19. SELinux-un idarə olunması
- SELinux-un işləməsi və rejimləri haqda anlayış
- Context parametrləri və Policy anlayışı
- Default File Context-lərinin bərpası
- SELinux parametrlərinin dəyişdirilməsi üçün Boolean parametrlərinin istifadəsi
- SELinux Policy pozuntularının diaqnostikası və ünvanlaşdırılması

20. Firewall konfiqurasiyası
- Linux Firewalling anlayışı
- Firewalld ilə iş

21. Remote Mounts və FTP konfiqurasiyası
- NFS Shares quraşdırılması
- SMB Fayl Sistemlərinin quraşdırılması
- fstab vasitəsilə Remote Fayl Sistemlərinin quraşdırılması
- Automount istifadəsi ilə Remote Fayl Sistemlərinin quraşdırılması
- FTP Serverin istifadəsi

22. Vaxt Xidmətlərinin konfiqurasiyası
- Lokal Vaxt anlayışı
- Şəbəkə Vaxt Protokolunun istifadəsi
- Red Hat Enterprise Linux üzərində vaxtın idarə edilməsi
- Vaxtın idarə olunması üçün Qrafiki Alətlərin istifadəsi

23. SSH konfiqurasiyası