TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Microsoft

Microsoft 365 Fundamentals (MS-900)

1 ay / 16 saat 170 m

1. Bulud konsepti

 • IaaS, SaaS, PaaS
 • Public, Private, Hybrid

2. Microsoft 365 - əsas komponentlər

 • Windows 10 Enterprise
 • Exchange Online
 • Sharepoint Online
 • Teams
 • Enterprise Mobility + Security məhsulları və komponentləri
 • Microsoft 365 xidmətlərinin on-premise xidmətlərlə müqayisəsi
 • Office 365 admin center və istifadəçi portalından istifadə
 • Office 365 ProPlus
 • Enterprise mobility, avadanlıq idarəetməsi, program təminatı idarəetməsi

3. Microsoft 365- təhlükəsizlik

 • Cloud identity
 • Hybrid identity
 • On-Premise identity
 • MFA
 • Azure Active Directory P1,P2 və Active Directory Domain Services(AD DS) -in təhlükəsizlik üzrə istifadə ssenariləri

4. Microsoft 365 qiymət və texniki dəstək

 • M365 abonəliklər və idarə üsulları
 • Lisenziya və ödəniş üsulları
 • Windows və Microsoft bulud xidmətləri üçün Cloud Solution Provider(CSP) qiymətləndirmə modeli
 • Bulud və On-premise arasındakı maliyyə üstünlükləri
 • Microsoft xidmətləri üçün dəstək sorğusunun yaradılması