TƏLİMLƏR

Microsoft

AZ-103: Microsoft Azure Administrator

1 ay / 48 - 52 saat 300 m / aylıq

1. Azure abunəlikləri və resurslarının idarə edilməsi

 • Azure abunəliklərinin idarə edilməsi
 • Resurs istifadəsinin və sərfiyyatın təhlil edilməsi
 • Resurs qruplarının idarə edilməsi
 • Səlahiyyətlərin İdarə Olunması(RBAC)

2. Yaddaşın tətbiqi və idarə olunması

 • Saxlanc hesablarının yaradılması və tənzimlənməsi
 • Azure-a məlumatların daxil və xaric edilməsi
 • Azure fayllarının tənzimlənməsi
 • Azure backup-ın tətbiq edilməsi

3. Virtual maşınların (VMs) istifadəsi və idarə edilməsi

 • Windows və Linux üçün Virtual Maşınların yaradılması və tənzimlənməsi
 • VM-ların istifadəsinin avtomatlaşdırılması
 • Azure VM-in idarə olunması
 • VM backup-larının idarə olunması

4. Virtual şəbəkələrin tənzimlənməsi və idarə edilməsi

 • Virtual şəbəkələrin tənzimlənməsi
 • Virtual şəbəkənin tətbiqi və idarə olunması
 • Ad çevirmələrinin tənzimlənməsi
 • Network Security Group (NSG) yaradılması və tənzimlənməsi
 • Azure load balancer tətbiqi
 • Virtual şəbəkənin yoxlanması və nasazlıqların aradan qaldırılması
 • Azure Virtual şəbəkə və Daxili şəbəkənin inteqrasiya olunması

5. Identities

 • Azure Active Directory (AD)-nin idarə edilməsi
 • Azure AD obyektlərinin idarə edilməsi (istifadəçilər, qruplar, və cihazlar)
 • Hibrid həllərin tətbiq və idarə edilməsi
 • Çox amilli doğrulama (MFA) tətbiqi

 Qeyd: Təlimə daxildir:

    - Exam voucher
    - Digital book
    - Student pass
    - Online lab 
    - Practice test