TƏLİMLƏR

Microsoft

Microsoft Azure Fundamentals(AZ-900)

1 ay / 16 saat 170 m / aylıq

Təlimin tədris proqramı

1. Bulud konsepti

 • IaaS, SaaS, PaaS
 • Public, Private, Hybrid
 • Yüksək əlçatanlıq, dayanıqlılıq, elastiklik, çeviklik, fəlakət qurtarma
 • Capital Expenditure (CapEx), Operational Expenditure (OpEx)

 

2. Azure-un əsas servisləri

 • Regionlar
 • Availability Zone
 • Resurs qrupları
 • Azure Resurs Meneceri
 • Virtual Machines, Virtual Machine Scale Sets, App Service, Functions
 • Virtual Network, Load Balancer, VPN Gateway, Application Gateway, Content Delivery Network
 • Blob Storage, Disk Storage, File Storage, Archive Storage
 • CosmosDB, Azure SQL Database, Azure Database Migration service, Azure SQL Data Warehouse
 • İdarəetmə üçün alətlər: Azure CLI, Powershell və Azure Portal

 

3. Təhlükəsizlik

 • Azure Firewall
 • Azure DDoS Protection
 • Network Security Groups (NSG)
 • Azure Active Directory
 • MFA
 • Security Center
 • Key Vault
 • Azure Information Protection(AIP)
 • Azure Advanced Threat Protection(ATP)
 • Azure politikaları
 • RBAC
 • Azure Monitor
 • Azure Service Health
 • Azure Government

 

4. Microsoft Azure qiymətləndirmə və texniki dəstək

 • Azure abunəliklər
 • Pricing Calculator
 • Azure Cost Management
 • Azure texniki dəstək planları: Dev, Standard, Professional Direct və Premier
 • SLA
 • Texniki sorğu formasının yaradılması

Qeyd: Təlim prosesi online lab əsasında keçirilir.