TƏLİMLƏR

Microsoft

Modern Windows Sistemlərinin idarə edilməsi (MD-100, MD-101)

2 ay / 32 saat 160 m / aylıq

1. Windows 10 qurulması

- dil paketlərinin sazlanması
- qurulum
- istifadəçi məlumatlarının/profillərin miqrasiyası
- In-place upgrade
- uyğun Windows versiyasının seçilməsi
- Windows Analytics
- Upgrade Readiness

2. Qurulum sonrası tənzimləmələr

- istifadəçi interfeysinin tənzimlənməsi
- tənzimləmələrin GPO vasitəsilə tətbiq edilməsi
- avadanlıqların tənzimlənməsi
- aktivləşdirilmə

3. Saxlancın tənzimlənməsi

- file sistem və volume-ların tənzimlənməsi
- storage spaces-in tənzimlənməsi
- virtual sərt disklərin yaradılması və tənzimlənməsi
- saxlanc problemlərinin və ya xətalarının araşdırılması

4. Avadanlıq və məlumatların idarə edilməsi

- istifadəçi və qrupların idarə edilməsi
- NTFS və paylaşım icazələrinin tənzimlənməsi
- Registry tənzimləmələri
- UAC, Windows Defender Firewall
- Şifrləmə

5. Qoşulmanın tənzimlənməsi

- IP tənzimləmələri
- mobil şəbəkə tənzimləmələri
- VPN
- Wi-Fi profillərin tənzimlənməsi
- WinRM, powershell, remoting, RDP

6. Windows baxımı

- file bərpası
- Windows 10 bərpası
- startup/boot prosesinin analizi
- yenilənmələrin idarə edilməsi
- Windows 10 Delivery Optimization
- Windows Update for Business
- Windows yenilənmələrin monitorinqi
- servicing channel seçimi
- event log analizi
- Windows 10 mühitinin idarə olunması

7. Politikalar və profillərin idarə edilməsi

- Azure AD Join
- Co-management/MDM
- Conditional Access politikaları
- avadanlıq profilləri
- istifadəçi profilləri/sync

8. Avadanlığın təhlükəsizliyinin təmini

- Windows Defender 
- Windows Defender Advanced Threat Protection
- Microsoft Intune enrollment
- avadanlığın sağlamlığının və təhlükəsizliyinin monitorinqi

9. Proqram təminatı və məlumatın idarə olunması

- Microsoft Store for Business
- Microsoft Store for Business vasitəsilə program təminatının paylanması
- Office 365 paylanması
- Office readiness məlumatlarının toplanması
- MAM politikalarının,planlanması,tətbiqi, idarə olunması
- Windows Information Protection