TƏLİMLƏR

Microsoft

Microsoft Office Specialist Excel 2016

1 ay / 16 saat 160 m
Təlimin əsas mərhələləri aşağıdakı kimidir:
 
Modul 1: Qabaqcıl formulalarla hesablama
- Quick Analysis Tools istifadəsi
- Hesablamalarda Mixed References istifadəsi
- Range Names-lərlə iş
- Worksheet-lərlə iş
- Excel funksiyaları kateqoriyası
- Kriteriyalara əsaslanan məlumatların təhlili
- Text Function-larla iş
- Maliyyə funksiyalarının hesablanması
- Məntiqi funksiyaların istifadəsi
- Lookup funksiyalarının tətbiqi
 
Modul 2: Worsheet üzərində audit
- Xanaların axtarışı
- Səhvlərin axtarışı və aradan qaldırılması
- Baxış pəncərəsinin istifadə edilməsi
- Formulların qiymətləndirilməsi
 
Modul 3: Excel cədvəllərinin mənimsənilməsi
- Excel cədvəlləri ilə tanışlıq
- Qabaqcıl cədvəl alətlərinin istifadəsi
 
Modul 4: Excel cədvəl məlumatlarının təşkili
- Əsas çeşidləmə metodunun məlumatlar silsiləsinə tətbiqi
- Advanced Sorting
- Məlumatları Subtotals vasitəsilə tamamlamaq
 
Modul 5: Qrafiklər
- Exceldə qrafik anlayışı
- Qrafiklərin yaradılması
- Qrafiklərin dəyişdirilməsi və formatlaşdırılması
- Sparkline istifadəsi ilə məlumatların analizi

Modul 6: Şablonlar üzərində iş
- Hiperlinklərin yaradılması
- Comment-lərin əlavə edilməsi
- Şablonlarla iş

Modul 7: Seçilmiş məlumatın analizi
- Əsas filterlərin əlavə edilməsi
- Qabaqcıl filterlər
- Verilənlər Bazası funksiyalarının istifadəsi
- Konturun istifadəsi ilə məlumatların təşkili

Modul 8: Şərti formatlaşdırmanın tətbiqi
- Şərti formatlaşdırma
- Xüsusiləşdirilmiş şərti formatlaşdırma
- Rəng vasitəsilə çeşidləmə və filterləmə
 
Modul 9:Pivot table üzrə tanışlıq
- Pivot table anlayışı
- Tövsiyyə olunan Pivot table-lər üzərində məlumat analizi
 
Modul 10: Illüstrasiyaların əlavə edilməsi
- SmartArt
- Elektron cədvələ şəkillərin əlavə edilməsi
- Elektron cədvələ fiqurların əlavə edilməsi
- Qrup və Layer Qrafiklər
 
Modul 11: Excel options