TƏLİMLƏR

Şəbəkə İnzibatçılığı

Şəbəkənin Əsasları (CISCO - CCNA 200-301)

3 ay/ 48-56 saat 240 m / aylıq

Modul 1. Şəbəkə Avadanlıqları və Protokolların Çalışma Mexanizmi
- Şəbəkə avadanlıqlarının məqsəd və funksiyaları haqqında
- Şəbəkə komponentləri haqqında
- Şəbəkə Modelləri - OSI və TCP/IP
- Şəbəkə qurğuları arasında məlumat mübadiləsi

Modul 2. IPv4/IPv6 Haqqında
- IPv4/IPv6 çalışma mexanizmi
- Subnetting, VLSM və IPv4 summarization
- IPv4 və IPv6 adres növləri və onların sazlanması
- IPv4 və İPv6 adres və host sazlamaları ilə bağlı nasazlıqların aradan qaldırılması
LAB – Subnetting,VLSM, IPv4 Summarization

Modul 3. Cisco IOS (Internetwork Operating System)
- İlkin Router sazlanması və yoxlanılması (CLI)
- İnterface-lərin sazlanması və analizi
- Router sazlamalarının və şəbəkə əlaqələrinin yoxlanılması
- Cisco IOS File-larının idarə olunması
LAB – İlkin CLI Sazlamaları

Modul 4. IP Routing Texnologiyaları
- Routing və routing protokolları haqqında
- Static və default route – sazlanması və analizi
- SVI interface-lərin sazlanması

Modul 5. OSPF
- Çalışma mexanizmi
- OSPFv2, sazlanması və yoxlanılması
LAB – OSPFv2 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Modul 6. LAN Switching Texnologiyaları
- İlkin switching konseptinin və Cisco switch-lərinin işləmə prinsipləri
- STP protokolları (PVST+, RPVST+)
- VLAN izahı, sazlanması və yoxlanılması
- Switchlər arası əlaqə, Trunking və VTP Protokolu
- Etherchannel növləri (LACP), sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması
LAB - interVLAN routing (Router on a stick) sazlanması və yoxlanılması

Modul 7. Wireless şəbəkələrinin əsasları
- Wireless şəbəkələrinin komponentləri haqqında
- Wireless şəbəkəsinin arxitekturası və işləmə prinsipləri
- Wireless şəbəkəsinin qurulması

Modul 8. IP Servisləri
- DHCP (IOS Router) sazlanması və yoxlanılması
- İlkin NAT/PAT işləmə mexanizmi və sazlanması
- QoS haqqında ilkin məlumat
- HSRP sazlanması və yoxlanılması
- SNMP və syslog sazlanması və yoxlanılması
LAB –NAT/PAT sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Modul 9. Şəbəkə Qurğularında Təhlükəsizlik Həlləri
- Təhlükəsizlik həlləri haqqında
- Switch Port Security sazlanması və yoxlanılması
- DHCP snooping ARP inspection təhlükəsizlik həlləri haqqında
- ACL-lərin növləri və imkanları haqqında
- Wireless şəbəkələrinin təhlükəsizliyi (WPA, WPA2, WPA3)
LAB – IPv4 ACL sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

Modul 10. Şəbəkənin avtomatlaşdırılması texnologiyaları
- Şəbəkə avtomatlaşdırılmasının əsasları
- SDN texnologiyası və onun komponentləri
- Sazlama fayllarının idarə olunması alətləri (Ansible, puppet, chef)
- REST API və JSON tipli məlumatlar haqqında

Yekun Imtahan
_________________________________________________

Laboratoriya saatları üçün  təyin olunmuş əsas mövzular:
LAB1 – Subnetting, VLSM, Ipv4 Summarization
LAB2 – İlkin CLI sazlamaları
LAB3 – InterVLAN Routing Sazlamaları
LAB4 - OSPF Sazlanması and Problemlərin aradan qaldırılması
LAB5 - NAT/PAT Sazlanması and Problemlərin aradan qaldırılması
LAB6 – ACL Sazlanması and Problemlərin aradan qaldırılması

Qeyd : Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris  laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.