TƏLİMLƏR

Şəbəkə İnzibatçılığı

Şəbəkənin Əsasları (CISCO - CCNA v3.0)

3 ay/ 48 saat 270 m

Təlimin tədris proqramı ilə tanış ola bilərsiniz:

1. Şəbəkə Avadanlıqları və Protokolların Çalışma Mexanizmi
    - Şəbəkə avadanlıqlarının məqsəd və funksiyaları haqqında
    - Şəbəkə komponentləri haqqında
    - Şəbəkə Modelləri - OSI və TCP/IP
    - Şəbəkə qurğuları arasında məlumat mübadiləsi

2. IPv4/IPv6 Haqqında
    - IPv4/IPv6 çalışma mexanizmi
    - Subnetting, VLSM və IPv4 summarization
    - IPv4 və IPv6 adres növləri və onların sazlanması
    - IPv4 və İPv6 adres və host sazlamaları ilə bağlı nasazlıqların aradan qaldırılması
    - LAB – IPv4 Subnetting, VLSM, Summarization

3. Cisco IOS (Internetwork Operating System)
    - İlkin Router sazlanması və yoxlanılması (CLI)
    - İnterface-lərin sazlanması və analizi
    - Router sazlamalarının və şəbəkə əlaqələrinin yoxlanılması
    - Cisco IOS File-larının idarə olunması
    - LAB – İlkin CLI Sazlamaları

4. IP Routing Texnologiyaları
    - Routing metodları və routing protokolları haqqında
    - Static və dynamic routing, default route – sazlanması və analizi
    - SVI interface-lərin sazlanması

5. OSPF
    - Çalışma mexanizmi
    - OSPFv2 və OSPFv3 -sazlanması və yoxlanılması
    - LAB – OSPFv2 və OSPFv3 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

6. EIGRP
    - Çalışma mexanizmi
    - EIGRP və EİGRPv6 sazlanması və yoxlanılması
    - LAB – EIGRP və EİGRPv6 sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

7. LAN Switching Texnologiyaları
   - İlkin switching konseptinin və Cisco switch-lərinin işləmə prinsipləri
   - STP protokolları (PVST+, RPVST+)
   - VLAN izahı, sazlanması və yoxlanılması
   - Switchlər arası əlaqə, Trunking və VTP Protokolu
   - Etherchannel növləri (PAGP, LACP), sazlanması və problemlərin aradan
     qaldırılması
   - LAB - interVLAN routing (Router on a stick) sazlanması və yoxlanılması

8. IP Servisləri
   - DHCP (IOS Router) sazlanması və yoxlanılması
   - İlkin NAT/PAT işləmə mexanizmi və sazlanması
   - HSRP sazlanması və yoxlanılması
   - Syslog sazlanması və yoxlanılması
   - LAB –NAT/PAT sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

9. Şəbəkə Qurğularında İlkin Təhlükəsizlik Həlləri
   - Təhlükəsizlik həlləri haqqında
   - Switch Port Security sazlanması və yoxlanılması
   - ACL-lərin növləri və imkanları haqqında
   - LAB – IPv4 və IPv6 ACL sazlanması və problemlərin aradan qaldırılması

10. WAN Texnologiyaları
   - WAN texnologiyarı haqqında
   - MPLS, VPN növlərinin (DMVPN) izahı
   - PPP qoşulmanın sazlanması və yoxlanılması
   - LAB - GRE Tunnel və IPv4 eBGP sazlanması və yoxlanılması

11. Yekun Imtahan