TƏLİMLƏR

Sistem İnzibatçılığı

Server Sistemlərinin İdarə Olunması - Windows Server 2016 - 2019-2022

3 ay / 48 saat 240 m / aylıq

Modul 1. Server və iş yüklərinin(workload) quraşdırılması, təkmilləşdirilməsi və miqrasiyası

 • Windows Server 2016 ilə tanışlıq
 • Nano Server və Server Core-ların hazırlanması və quraşdırılması
 • Təkmilləşmə və miqrasiya üçün hazırlıq
 • Server role-ların və iş yüklərinin miqrasiyası
 • Windows Server aktivasiya modelləri

Lab. Nano Server-in quraşdırılması və tənzimlənməsi


Modul 2. Lokal saxlancların tənzimlənməsi

 • Windows Server-də disklərin idarə edilməsi
 • Windows Server-də volume-ların idarə edilməsi

Lab. Lokal saxlancın tənzimlənməsi

 
Modul 3. Müəsissələrdə saxlanc həllərinin tətbiqi

 • DAS, NAS və SANs üzrə ümumi məlumat
 • Ethernet üzərindən Fiber Channel, iSCSI, və Fiber Channel müqayisə olunması
 • iSNS, DCB və MPIO anlayışı
 • Windows Server 2016-da Sharing tənzimlənməsi

Lab. Saxlanc texnologiyalarının və komponentlərinin planlaşdırılması və tənzimlənməsi

 
Modul 4. Saxlanc sahələrinin və məlumat çıxarışının tətbiqi

 • Saxlanc sahələrinin tətbiqi
 • Saxlanc sahələrinin idarə edilməsi

Lab A. Saxlanc sahələrinin tətbiqi

 • Məlumat çıxarışının tətbiqi

Lab B. Məlumat çıxarışının tətbiqi


Modul 5. Hyper-V və virtual maşınların yüklənməsi və tənzimlənməsi

 • Hyper-V haqqında ümumi məlumat
 • Hyper-V-nin yüklənməsi
 • Hyper-V host serverlər üzərində saxlancın tənzimlənməsi
 • Hyper-V host serverlər üzərində şəbəkənin tənzimlənməsi
 • Hyper-V virtual maşınların tənzimlənməsi
 • Virtual maşınların idarə olunması

Lab. Hyper-V-nin yüklənməsi və tənzimlənməsi


Modul 6. Failover clustering tətbiqi

 • Failover cluster-in planlaşdırılması
 • Yeni failover cluster yaradılması və tənzimlənməsi

Lab A. Failover clustering tətbiqi

 • Failover cluster-in saxlanması
 • Failover cluster nasazlıqlarının aradan qaldırılması
 • Stretch clusterin vasitəsilə saytıın yüksək əlçatanlığını təmin etmək

Lab B. Failover cluster-in idarə olunması

 
Modul 7. NLB tətbiqi

 • NLB ilə tanışlıq
 • NLB cluster-in tənzimlənməsi
 • NLB xidmətlərinin planlaşdırılması

Lab . NLB-nin tətbiq olunması


Modul 8. Virtual maşının yüklənməsinin idarə olunması, monitorinqi və qorunması

 • WSUS haqqında ümumi məlumat və seçimlərin yerləşdirilməsi
 • WSUS vasitəsilə idarəetmə proseslərinin yenilənməsi

Lab A. WSUS-un və yeniliklərin tətbiqi

 • Windows PowerShell DSC haqqında ümumi məlumat
 • Windows Server 2016 monitorinq alətləri haqqında ümumi məlumat
 • Performance Monitor istifadəsi
 • Event log-ların monitorinqi

Lab B. Windows Server 2016-nın monitorinqi və nasazlıqların aradan qaldırılması


Modul 9. DHCP-nin tətbiqi

 • DHCP Server role haqqında ümumi məlumat
 • DHCP-nin tətbiqi
 • DHCP-nin idarə olunması və nasazlıqların aradan qaldırılması

Lab . DHCP-nin tətbiqi


Modul 10. DNS-in tətbiqi

 • DNS Serverlərin tətbiqi
 • DNS-də zonaların tətbiqi
 • DNS zonalar arasında name resolution sazlanması

Lab A. DNS istifadə etməklə name resolution tətbiqi və planlaşdırılması

 • AD DS vasitəsilə DNS inteqrasiyasının tənzimlənməsi

Lab B. AD DS vasitəsilə DNS-in inteqrasiyası

 • Təkmilləşmiş DNS tənzimləmələrinin tətbiqi

Lab C. Təkmilləşmiş DNS tənzimləmələrinin tətbiqi


Modul 11. VPN-lərin tətbiqi

 • VPN-lərin planlaşdırıması
 • VPN-lərin tətbiqi

Lab . VPN-lərin yerinə yetirilməsi


Modul 12. Filiallar üçün şəbəkənin təşkil olunması

 • Filiallar üçün şəbəkə xüsusiyyətləri və mülahizələr
 • Filiallar üçün DFS-in tətbiqi

Lab A. Filiallar üçün DFS-in tətbiqi

 • Filiallar üçün BranchCache tətbiqi

Lab B. Filiallar üçün BranchCache tətbiqi


Modul 13. Təkmilləşmiş şəbəkə xüsusiyyətlərinin tətbiqi

 • Yüksək performanslı şəbəkə xüsusiyyətləri haqqında ümumi məlumat
 • Təkmilləşmiş Hyper-V şəbəkə xüsusiyyətlərinin tətbiqi

Lab . Təkmilləşmiş Hyper-V şəbəkə xüsusiyyətlərinin tətbiqi


Modul 14. Proqramla təyin edilmiş şəbəkənin tətbiq edilməsi

 • SDN haqqında ümumi məlumat
 • Şəbəkənin virtualizasiyasının tətbiqi
 • Şəbəkə dispetçerinin tətbiqi

Lab . Şəbəkə dispetçerinin yerləşdirilməsi


Modul 15. Domen dispecerlərinin yüklənməsi və tənzimlənməsi

 • AD DS haqqında ümumi məlumat
 • AD DS domen dispetçeri haqqında ümumi məlumat
 • Domen dispetçerinin yerləşdirilməsi

Lab . AD DS-in yerləşdirilməsi və administrasiyası


Modul 16. AD DS-də obyektlərin idarə olunması

 • İstifadəçi hesablarının idarə olunması
 • AD DS-də qrupların idarə olunması
 • AD DS-də kompüter obyektlərinin idarə olunması

Lab A. AD DS obyektlərinin idarə olunması

 • AD DS administrasiyası üçün Windows PowerShell istifadəsi
 • OU tətbiqi və idarə olunması

Lab B. AD DS-in administrasiyası


Modul 17. Təkmilləşmiş AD DS infrastrukturunun idarə olunması

 • Təkmilləşmiş AD DS yerləşdirmə alətləri haqqında ümumi məlumat
 • Paylanmış AD DS mühitini yerləşdirmək
 • AD DS trusts tənzimlənməsi

Lab . AD DS- də Domen və trust idarə olunması


Modul 18. AD DS replication və saytların tətbiqi və administrasiyası

 • AD DS replication haqqında ümumi məlumat
 • AD DS saytlarının tənzimlənməsi
 • AD DS monitorinqi və tənzimlənməsi

Lab . AD DS replication və saytların tətbiqi


Modul 19. Group Policy tətbiqi

 • Group Policy ilə tanışlıq
 • GPO-ların tətbiqi və administrasiyası
 • Group Policy əhatə dairəsi və emalı

Lab A. Group Policy infrastrukturunun tətbiqi

 • GPOs proqramında olan nasazlıqların aradan qaldırılması

Lab B. AD DS-in administrasiyası


Modul 20. Gourp Policy vasitəsilə İstifadəçi tənzimləmələrinin idarə olunması

 • Administratiov şablonların tətbiqi
 • Qovluq yönləndirməsi, proqram yüklənməsi və skriptlərin tənzimlənməsi
 • Group Policy üstünlüklərinin tənzimlənməsi

Lab . Gourp Policy vasitəsilə İstifadəçi tənzimləmələrinin idarə olunması


Modul 21.  Active Directory Domen Xidmətlərinin mühafizəsi

 • Domen dispetçerlərin mühafizəsi
 • Hesab təhlükəsizliyinin tətbiqi
 • Audit identifikasıyasının tətbiqi
 • İdarəedilən xidmət hesablarının tənzimlənməsi

Lab . AD Domen Xidməylərinin mühafizəsi


Modul 22.  AD CS-in yerləşdirilməsi və idarə olunması

 • Deploying CAs
 • CA-ların administrasiyası
 • CA-ların qorunub saxlanması nasazlıqların aradan qaldırılması

Lab . İki pilləli CA iyerarxiyasının yerləşdiriliməsi və tənzimlənməsi


Modul 23.  Sertifikat şablonlarının yerləşdirilməsi və idarə olunması

 • Sertifikat şablonlarının yerləşdirilməsi və idarə olunması
 • Sertifikatın yerləşdirilməsi, təkrarlanması və bərpasının idarə olunması
 • İş mühitində sertifikatların istifadəsi
 • Smart card tətbiqi və idarə olunması

Lab. Sertifikatların yerləşdirilməsi və istifadəsi


Modul 24.  AD DS-in monitorinqi, idarə olunması və bərpa olunması

 • Active Directory-nin monitorinqi
 • Active Directory verilənlər bazasının idarə olunması
 • AD DS üçün Active Directory backup və bərpa seçimləri və başqa identiklik və giriş həlləri

Lab. AD DS-də obyektlərin bərpası

Qeyd: Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.